Spelregels

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die basis of voortgezet onderwijs volgen en een structurele lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking hebben en voor kinderen die, bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging, bijzonder onderwijs volgen.

De spelregels

Jij, als ouder of verzorger, bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van leerlingenvervoer. Het aanvragen kan eenvoudig via ons aanmeldformulier. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van leerlingenvervoer? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Leerlingenvervoer en co-ouderschap

Heeft jouw kind twee woonadressen, in verband met co-ouderschap? Geen probleem! Beide ouders kunnen afzonderlijk een aanvraag indienen. Dat hoeft echter niet te betekenen dat beide adressen geaccepteerd worden, dat is namelijk afhankelijk van de kilometergrens.

Verantwoordelijkheid als ouder of verzorger

Als ouder of verzorger ben je zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van jouw kind. Dat betekent dat je zorg draagt dat jouw kind op tijd klaar staat, dat je helpt bij het in- en uitstappen, dat je zorgt voor opvang wanneer jouw kind thuis afgezet wordt en dat je op tijd melding maakt van het niet meerijden, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Vervolgens ben je ook zelf verantwoordelijk voor het opnieuw aanmelden na ziekte. Daarnaast ben je als ouder of verzorger verantwoordelijk voor het gedrag van jouw kind tijdens de taxirit. Kinderen die vervoert worden, dienen te luisteren naar de chauffeur, de gordel om te houden tijdens het rijden, op de plaats te blijven zitten die de chauffeur aanwijst, geen grove of kwetsende taal te gebruiken in de taxi en respect te tonen voor de medepassagiers. Eten en drinken is in de taxi niet toegestaan.

Verantwoordelijkheid chauffeur

Gaat jouw kind met de taxi van en naar school, dan mag je als ouder of verzorger bepaalde verantwoordelijkheden van de chauffeur verwachten. De chauffeur is in het bezit van de vereiste papieren en rookt niet in de taxi. Omdat stabiliteit voor veel kinderen belangrijk is, zorgen we ervoor dat jouw kind zoveel mogelijk te maken krijgt met een vaste chauffeur en route. Daarnaast krijgt jouw kind een vaste plaats en zorgt de chauffeur ervoor dat jouw kind de aanwezige veiligheidsgordel draagt. Heeft jouw kind hulp nodig bij het in- of uitstappen bij school? De chauffeur helpt hem of haar graag! Kinderen worden altijd uiterlijk een kwartier voor aanvang van school afgezet en stappen altijd aan de rechterkant uit. Kinderen steken nooit alleen de straat over! Verlaat de chauffeur de taxi, dan neemt hij of zij de sleutels mee. Doen zich onverhoopt problemen voor, dan meldt de chauffeur dit jou, de school en het vervoersbedrijf onmiddellijk. Alleen personen op de ritlijst worden vervoerd.

Hoe kom ik in aanmerking?

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moet je zelf een aanvraag indienen. De goedkeuring van de aanvraag is afhankelijk van verschillende factoren.

Meer weten?