Loket Leerlingenvervoer

Schoolvakanties

Tijdens schoolvakanties is het Loket Leerlingenvervoer in principe gesloten. Heeft u toch vragen? U kunt dan mailen naar info@loketleerlingenvervoer.nl. Binnen drie werkdagen (m.u.v. sommige vakanties, zie hiervoor actueel) ontvangt u antwoord.

Meer informatie

Home

Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Meestal zorgen ouders zelf voor het halen en brengen, of gaan kinderen zelfstandig naar school. Soms gaan kinderen naar een school die speciaal geschikt is voor hen, maar veel verder weg ligt. Dan kan het vervoer een probleem zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kinderen gebruikmaken van het leerlingenvervoer.

Het doel van leerlingenvervoer is voor ieder kind passend vervoer naar passend onderwijs aan te bieden. Het leerlingenvervoer is wettelijk geregeld in de Verordening Leerlingenvervoer van uw gemeente. Onder voorwaarden kunt u een vergoeding krijgen voor het vervoer van uw kind naar de dichtsbijzijnde school die aansluit bij de behoeften van uw kind of bij uw geloofs- of levensovertuiging. De wijze van vervoer is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van uw kind. Een gehandicapt kind heeft bijvoorbeeld ander vervoer nodig dan een niet-gehandicapt kind. De verschillende vervoerswijzen zijn:

  • openbaar vervoer, eventueel met begeleiding;
  • eigen vervoer;
  • aangepast vervoer (per taxi) tussen uw woning of de opstapplaats en de school.

 

Aanvraag- en declaratieformulieren

Een aanvraag voor leerlingenvervoer moet met een aanvraagformulier worden aangevraagd. U kunt deze downloaden of telefonisch opvragen bij het Loket Leerlingenvervoer. Binnen maximaal 8 weken ontvangt u van het Loket Leerlingenvervoer bericht of u in aanmerking komt voor een vervoersvergoeding.

Naar formulieren