Voorwaarden

Voorwaarden

Aan Leerlingenvervoer zitten enkele voorwaarden. Op deze pagina lichten wij deze toe

Onze voorwaarden

Beperking

Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen die naar basis- of voortgezet onderwijs gaan en die te maken hebben met een structurele lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Dat betekent dat deze beperking langer dan drie maanden duurt.

Afstandsgrens

Jouw kind komt mogelijk in aanmerking voor een vergoeding als de afstand tussen de woning en de school meer is dan de afstandsgrens. De afstand wordt gemeten langs de kortste, veiligste weg van de ANWB-routeplanner. Welke afstandsgrens van toepassing is, is afhankelijk van de gemeente waarin jouw kind woont. De afstandsgrens kun je vinden in de Verordening Leerlingenvervoer van jouw gemeente.

Eigen bijdrage

Voor vervoer naar het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs ben je, afhankelijk van het inkomen, verplicht een eigen bijdrage te betalen. Deze eigen bijdrage wordt jaarlijks door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opnieuw vastgesteld. Valt jouw verzamelinkomen onder het drempelbedrag, dan kun je vrijgesteld worden van betaling.

Voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Scholen die als speciaal onderwijs worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld: Berkenhofcollege, Kameleon, Eben-Ha√ęzerschool, Mytylschool Roosendaal, Montaal, Aventurijncollege, Kornalijn, Visio Onderwijs, OdyZee, de Kring, Auris, Asteria College, Deltaschool, Klimopschool en Sprienke.

Niet onder leerlingenvervoer

Bepaalde bestemmingen of situaties vallen niet onder leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld vervoer naar een (para)medische behandeling, vervoer buiten de schooltijden die de Inspectie van het onderwijs heeft vastgesteld, vervoer dat nodig is door uitval van lessen of vervoer van en naar logeeradressen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Uitzonderlijke gevallen zijn mogelijk, maar worden per aanvraag door de gemeente beoordeeld.

Hoe kom ik in aanmerking?

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moet je zelf een aanvraag indienen. De goedkeuring van de aanvraag is afhankelijk van verschillende factoren.

Meer weten?