Wie is verantwoordelijk wanneer mijn kind wordt vervoerd met aangepast vervoer?

  • De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer;
  • De uitvoerder is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het vervoer;
  • De school is verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen als de taxi aankomt en bij het in- en uitstappen;
  • Als ouder of verzorger ben je verantwoordelijk voor het gedrag van jouw kind. Als een kind zich misdraagt, kan het gebeuren dat hij/zij niet meer mee mag.
Categorie: Regels