Archives: FAQs

Mijn kind blijft langer op school voor aanvullende therapie. Kan de ophaaltijd van de taxi hieraan aangepast worden?

Nee, het vervoer vindt plaats in aansluiting op de schooltijden zoals die in het schoolplan staan. Jaarlijks wordt, …

Read More

Wat als mijn kind op school ziek wordt of plotseling naar huis moet?

Als ouder of verzorger ben je op dat moment zelf verantwoordelijk voor vervoer. Je dient de wijziging door …

Read More

Kan ik een extra adres aanvragen?

Leerlingenvervoer is vervoer van het adres waar het kind structureel verblijft naar school en terug. Een extra adres …

Read More

Wat als mijn kind tijdelijk ergens anders verblijft (crisisplaatsing)?

Als een kind tijdelijk in een andere gemeente verblijft en al een vergoeding voor leerlingenvervoer ontvangt, verandert dit …

Read More

Welke soorten leerlingenvervoer zijn er?

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer: Fiets- of openbaar vervoer: de gemeente beoordeelt of het mogelijk is met de …

Read More

Tot welke leeftijd kan leerlingenvervoer worden aangevraagd?

Zolang jouw kind toegelaten is tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, kun je mogelijk aanspraak maken op …

Read More

Vanaf welke leeftijd kan leerlingenvervoer worden aangevraagd?

Je kunt leerlingenvervoer aanvragen zodra jouw kind de leeftijd van vier jaar bereikt heeft en naar school gaat. …

Read More

Valt stage-vervoer onder leerlingenvervoer?

Wanneer de stage een onderdeel is van het onderwijsprogramma, dan kun je gebruik maken van leerlingenvervoer naar het …

Read More

Leerlingenvervoer gaat over de reis tussen school en de woning. Welk vervoer valt niet onder leerlingenvervoer?

Vervoer naar buitenschoolse opvang of een oppasadres; Vervoer naar een dagbehandeling of therapeut; Vervoer naar dokter of ziekenhuis; …

Read More

Wie is verantwoordelijk wanneer mijn kind wordt vervoerd met aangepast vervoer?

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer; De uitvoerder is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering …

Read More

Instagram

Archives