Leerlingenvervoer gaat over de reis tussen school en de woning. Welk vervoer valt niet onder leerlingenvervoer?

  • Vervoer naar buitenschoolse opvang of een oppasadres;
  • Vervoer naar een dagbehandeling of therapeut;
  • Vervoer naar dokter of ziekenhuis;
  • Vervoer naar een logeerhuis;
  • Vervoer naar het werkadres van de ouder of verzorger;
  • Vervoer naar (sport)clubs of zwembad;
  • Vervoer buiten de schooltijden.
Categorie: Regels