Komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer hij of zij naar mbo, roc, hbo of naar de universiteit gaat?

Leerlingenvervoer is alleen bedoeld voor kinderen die basisonderwijs of voortgezetonderwijs volgen. Voor studenten die een beroepsopleiding of hoger onderwijs volgen, bestaan andere regelingen. Het aanvragen daarvan loopt via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Categorie: Algemeen