Kan ik een voorschot krijgen op de uitbetaling van de vergoeding van leerlingenvervoer?

Nee, een voorschot op een vergoeding wordt niet gegeven. De vergoedingsopdracht wordt pas gegeven op het moment dat het leerlingenvervoer is toegewezen.

Categorie: Eigen bijdrage