Is leerlingenvervoer mogelijk als mijn kind een tijdelijke beperking heeft?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen met een structurele beperking, waarbij wordt uitgegaan van een periode van langer dan drie maanden.

Categorie: Algemeen