Category: Regels

Kan ik een extra adres aanvragen?

Leerlingenvervoer is vervoer van het adres waar het kind structureel verblijft naar school en terug. Een extra structureel …

Read More

Wat als mijn kind tijdelijk ergens anders verblijft (crisisplaatsing)?

Als een kind tijdelijk in een andere gemeente verblijft en al een vergoeding voor leerlingenvervoer ontvangt, verandert dit …

Read More

Welke soorten leerlingenvervoer zijn er?

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer: Fiets- of openbaar vervoer: de gemeente beoordeelt of het mogelijk is met de …

Read More

Tot welke leeftijd kan leerlingenvervoer worden aangevraagd?

Zolang jouw kind toegelaten is tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, kun je mogelijk aanspraak maken op …

Read More

Vanaf welke leeftijd kan leerlingenvervoer worden aangevraagd?

Je kunt leerlingenvervoer aanvragen zodra jouw kind de leeftijd van vier jaar bereikt heeft en naar school gaat. …

Read More

Valt stage-vervoer onder leerlingenvervoer?

Wanneer de stage een onderdeel is van het onderwijsprogramma, dan kun je gebruik maken van leerlingenvervoer naar het …

Read More

Leerlingenvervoer gaat over de reis tussen school en de woning. Welk vervoer valt niet onder leerlingenvervoer?

Vervoer naar buitenschoolse opvang of een oppasadres; Vervoer naar een dagbehandeling of therapeut; Vervoer naar dokter of ziekenhuis; …

Read More

Wie is verantwoordelijk wanneer mijn kind wordt vervoerd met aangepast vervoer?

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer; De uitvoerder is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering …

Read More

Instagram

Archives