Category: Algemeen

Is leerlingenvervoer mogelijk als mijn kind een tijdelijke beperking heeft?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen met een structurele beperking, waarbij wordt uitgegaan van een periode van langer dan …

Read More

Ik heb een vraag. Waar kan ik terecht?

Je kunt altijd bij ons terecht. Van maandag tot en met donderdag zijn wij telefonisch bereikbaar via 0113-397177. …

Read More

Mijn kind heeft twee woonadressen in verband met co-ouderschap, hoe moet ik leerlingenvervoer aanvragen voor beide adressen?

Beide ouders of verzorgers kunnen afzonderlijk een aanvraag indienen. Dat betekent niet dat beide aanvragen goedgekeurd worden. Dat …

Read More

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Is jouw kind niet in staat lopend of op de fiets naar school te gaan, bijvoorbeeld vanwege de …

Read More

Hoe kan ik leerlingenvervoer aanvragen?

Het aanvragen van leerlingenvervoer kan eenvoudig door middel van ons aanvraagformulier. Je vindt het formulier hier. …

Read More

Wie kan leerlingenvervoer aanvragen?

Leerlingenvervoer kan worden aangevraagd door de ouder(s) of verzorger(s). …

Read More

Komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer hij of zij naar mbo, roc, hbo of naar de universiteit gaat?

Leerlingenvervoer is alleen bedoeld voor kinderen die basisonderwijs of voortgezetonderwijs volgen. Voor studenten die een beroepsopleiding of hoger …

Read More

Wat is leerlingenvervoer?

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die onderwijs volgen en een structurele lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking hebben. …

Read More

Instagram

Archives